Een tuin voor Huis Mandala

Want bij een huis hoort een tuin!

Stichting Wooninitiatief Huis Mandala is een wooninitiatief van ouders uit Nieuwegein. Hun kinderen, die allen een verstandelijke beperking hebben, kunnen helaas niet volledig zelfstandig gaan wonen. Door het realiseren van een woonvoorziening in Nieuwegein willen de ouders voor hun kinderen graag een plek creëren waar ze met hun eigen mogelijkheden een veilig, vertrouwd en geborgen thuis zullen vinden. Het streven is dat ze daarbij zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Hiervoor is goede begeleiding nodig die werkt vanuit de eigen visie van Huis Mandala. Een visie die is gebaseerd op de volgende 4 pijlers:

- Liefdevol

- Huiselijke sfeer

- Kwaliteit in zorg

- Levensloopbestendig

Voor het Huis Mandala willen de ouders graag een zogenaamde "beweeg- en beleeftuin" aanleggen en daarvoor hebben ze uw stem nodig.

Dagelijkse beweging is voor iedereen erg belangrijk, maar voor de toekomstige bewoners van Huis Mandala is dagelijkse beweging niet vanzelfsprekend. Zij kunnen namelijk niet zo maar op eigen gelegenheid naar een sportvereniging gaan. Daarom is het heel fijn als ze in hun eigen tuin kunnen bewegen en beleven. 

De Nieuwegeinse Benefietavond wordt gevraagd om te helpen met de financiering van de speciale beweeg- en beleef toestellen die dan in de tuin worden aangelegd:

- Een crosstrainer

- Een vogelnest schommel

- Een sjoelbak

Lees meer op: https://huismandala.nl

Een tuin voor Huis Mandala
CONTACT
Nick de With 06-11915917 
Daan van Randwijk 06-53882211
Hans van der Velden 06-49846098
Jolanda van Loon 06-27551244

info@rotaryevent.nl

PARTNER WORDEN?

Wilt jij ook een bijdrage leveren aan deze benefietavond? Dat wordt door ons zeer gewaardeerd en beloond met extra aandacht op onze website. Neem contact op wanneer je wilt sponsoren in welke vorm dan ook. 

Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein (ANBI gecertificeerd)

Rekeningnummer NL13RABO0331099330