Imagine Multi Cultidag

Een dag om samen, met verschillende culturen, het leven te vieren.

Samen eten, muziek maken en luisteren, de markt, workshops en een kinderprogramma met als insteek begrip en respect voor elkaars culturen creëren. Dat is wat de Stichting sinds twee jaar organiseert. De groei van het project kost naast energie en tijd van de vrijwilligers, ook geld. Het zou mooi zijn als ze een steuntje in de rug winnen. Stel je voor; al die mensen, samenlevend met elkaar zonder oordeel of vooroordelen. Daar wordt toch iedereen blij van?  
Stichting Imagine Multi Culti wilt Imagine Multi Cultidag 2020 nog beter neerzetten, maar stuit op een nieuwe uitdaging op de locatie, nu ze deze moeten voorzien van extra water. Wanneer ze uw stem krijgen, kunnen we volgend jaar weer genieten van dit mooie initiatief.  

Lees meer op: https://www.imaginemulticulti.nl/

Imagine Multi Cultidag
CONTACT
Nick de With 06-11915917 
Daan van Randwijk 06-53882211
Hans van der Velden 06-49846098
Jolanda van Loon 06-27551244

info@rotaryevent.nl

PARTNER WORDEN?

Wilt jij ook een bijdrage leveren aan deze benefietavond? Dat wordt door ons zeer gewaardeerd en beloond met extra aandacht op onze website. Neem contact op wanneer je wilt sponsoren in welke vorm dan ook. 

Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein (ANBI gecertificeerd)

Rekeningnummer NL13RABO0331099330