Laat de Poldermolen weer echt water malen

Professionals zetten graag hun deskundigheid in.

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek hebben Gemeente, Waterschap en het Utrechtse Landschap een convenant getekend waarin ze verklaren hun best te zullen doen de molen in Oudegein weer een functie te geven. De Gemeenteraad van Nieuwegein heeft reeds geld beschikbaar gesteld om de aansluiting van de molen te realiseren. Verwacht wordt dat Waterschap volgend jaar start met de waterwerken. Het Utrechtse Landschap ontvangt subsidie van de provincie voor het onderhoud van de 23 Utrechtse molens die zij onder hun beheer hebben. Dit laat echter geheel geen ruimte voor een restauratie, in de zin dat de molen weer geschikt wordt gemaakt voor zijn oorspronkelijke functie. De werkgroep is reeds in 2017 een actie gestart om het benodigde bedrag bijeen te krijgen. 

Wie kent de molen niet?! Maar wie ziet de molen weer graag in zijn oorspronkelijke functie? Stem dan op dit initiatief, zodat zij kans maken op het prijzengeld van de Nieuwegeinse Benefietavond.

http://poldermolenoudegein.nl/

Laat de Poldermolen weer echt water malen
CONTACT
Nick de With 06-11915917 
Daan van Randwijk 06-53882211
Hans van der Velden 06-49846098
Jolanda van Loon 06-27551244

info@rotaryevent.nl

PARTNER WORDEN?

Wilt jij ook een bijdrage leveren aan deze benefietavond? Dat wordt door ons zeer gewaardeerd en beloond met extra aandacht op onze website. Neem contact op wanneer je wilt sponsoren in welke vorm dan ook. 

Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein (ANBI gecertificeerd)

Rekeningnummer NL13RABO0331099330