Traplift voor mindervalide vrijwilligers

Houd de vrijwilligers van de Stichting Stadskraan betrokken en maak de zeilmakerij ook voor hen toegankelijk.
Stichting Stadskraan is met een leer/werkproject voor jongeren in de houtbewerking gevestigd op de Museumwerf Vreeswijk. Het kantoor en de kantine zijn gevestigd in de zeilmakerij, welke uitsluitend te bereiken is via een steile lange trap. Bij het project zijn meerdere vrijwilligers betrokken, zowel bestuurlijk als op de werkvloer. Een aantal van deze vrijwilligers zijn van hoge leeftijd en slecht ter been.

De aanleg van de lift heeft niets te maken met de primaire doelstelling van de Stichting:
het bieden van opleiding en werkervaring in de ambachtelijke houtbewerking aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Er is dan ook helaas geen budget gereserveerd voor een traplift.

De lift komt niet in aanmerking voor subsidie uit gemeentelijke potjes. Met het indienen van dit initiatief hoop St. Stadskraan het nog benodigde geld te verkrijgen (ze sparen er zelf ook voor) en de lift snel in gebruik te kunnen nemen.

https://www.stadskraan.nl

Traplift voor mindervalide vrijwilligers
CONTACT
Nick de With 06-11915917 
Daan van Randwijk 06-53882211
Hans van der Velden 06-49846098
Jolanda van Loon 06-27551244

info@rotaryevent.nl

PARTNER WORDEN?

Wilt jij ook een bijdrage leveren aan deze benefietavond? Dat wordt door ons zeer gewaardeerd en beloond met extra aandacht op onze website. Neem contact op wanneer je wilt sponsoren in welke vorm dan ook. 

Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein (ANBI gecertificeerd)

Rekeningnummer NL13RABO0331099330