Vervoer voor Fort Vreeswijk Dorpshuis

Vervoer is geen obstakel.

Met de aanschaf van een golfkar kan het dorpshuis ook die bewoners bereiken en bedienen waarvan bekend is dat zij niet of nauwelijks gebruik maken van het activiteitenaanbod van het dorpshuis. Het gaat om mensen met een heel klein sociaal netwerk, die nog moeilijk zelfstandig eropuit kunnen. Dit zijn met name ouderen, maar ook jongeren die chronisch ziek zijn, mensen met een beperking of mensen in een armoedesituatie. Door het aanbieden van deze vervoersmogelijkheid hopen zij deze mensen uit hun sociale isolement te halen. Tevens hopen ze een groep jonge vrijwilligers aan te trekken die gemotiveerd is om het golfkarretje te besturen zodat er ook een verbinding ontstaat tussen verschillende doelgroepen.

Voor de golfkar is een laadstation en overkapping nodig en daarvoor wordt uw steun gevraagd in de vorm van een stem op dit initiatief.

 

Vervoer voor Fort Vreeswijk Dorpshuis
CONTACT
Nick de With 06-11915917 
Daan van Randwijk 06-53882211
Hans van der Velden 06-49846098
Jolanda van Loon 06-27551244

info@rotaryevent.nl

PARTNER WORDEN?

Wilt jij ook een bijdrage leveren aan deze benefietavond? Dat wordt door ons zeer gewaardeerd en beloond met extra aandacht op onze website. Neem contact op wanneer je wilt sponsoren in welke vorm dan ook. 

Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein (ANBI gecertificeerd)

Rekeningnummer NL13RABO0331099330