Kerstviering Zonnebloem

Voor de gasten en vrijwilligers van Zonnebloem Nieuwegein-Noord.

De gasten van de Zonnebloem zijn fysiek beperkt en dreigen daardoor te vereenzamen. Juist in de decembermaand willen we ze daarom een kerstdiner aanbieden. Het Fletcher hotel is al bereid gevonden om een diner te verzorgen op woensdag 18 december van 12:00 tot 16:00. Wij gunnen de gasten een fijn samenzijn met de vrijwilligers. U ook? 

Er is al een mooie anonieme donatie gedaan en Gemeente Nieuwegein doet een bijdrage voor de vrijwilligers. Daarnaast draagt de Zonnebloem zelf uiteraard ook bij. Er wordt nog gezocht naar een bijdrage voor de drankjes en het zou erg fijn zijn als dat zou lukken met uw stem!

https://www.zonnebloem.nl/nieuwegein-noord

Kerstviering Zonnebloem
CONTACT
Nick de With 06-11915917 
Daan van Randwijk 06-53882211
Hans van der Velden 06-49846098
Jolanda van Loon 06-27551244

info@rotaryevent.nl

PARTNER WORDEN?

Wilt jij ook een bijdrage leveren aan deze benefietavond? Dat wordt door ons zeer gewaardeerd en beloond met extra aandacht op onze website. Neem contact op wanneer je wilt sponsoren in welke vorm dan ook. 

Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein (ANBI gecertificeerd)

Rekeningnummer NL13RABO0331099330